bitcoin verotus ylilauta

johtuu, että osapuolet voivat sopia hyväksyvänsä vertaisvaluutan kirjanpitovelvollisen luovuttaman suoritteen maksuna. Myynnistä aiheutuva tappio on lopullisena menetyksenä vastaavasti vähennyskelpoista menoa (EVL 17 :n 1 momentin 2 kohta). Kysymyksessä on lahjaverotettava lahja, jonka arvo on virtuaalivaluutojen käypä arvo euroina lahjoitushetkellä. Näiden yritysten joukossa on niin tavallisia liikkeitä, kuin myös internetissä toimivia verkkokauppoja. Henkilöllä on kaupan jälkeen vielä hallussaan 300 bitcoinia, jotka on hankittu 300 eurolla. Kaupasta syntyy siis todellisuudessa 2 500 euron ( bitcoin app hana toimii 7 500 euroa 10 000 euroa) luovutustappio, joka vahvistetaan verotuksessa. Tässä artikkelissa olevat tiedot on poimittu alla olevista lähteistä artikkelin kirjoitushetkellä. Hän on myöhemmin ostanut lisä 500 bitcoinia 500 eurolla, eli yhdellä eurolla sai tuolloin yhden bitcoinin. 2.2.2 Sijoitukset virtuaalivaluuttaan Virtuaalivaluutalla harjoitettu sijoitustoiminta on muun sijoitustoiminnan tapaan lähtökohtaisesti yrityksen muun toiminnan tulolähteeseen kuuluvaa ja siihen sovelletaan tuloverolakia. Se liittyy siihen, että Verohallinto on tehnyt myönteisen ennakkopätöksen asiakkaalle.

Onko kryptovaluuttojen verotukseen tulossa muutoksia, jotka selkiyttäisivät tilannetta? Kaikissa kryptovaluuttapörsseissä käydän kauppaa Bitcoineilla. Virtuaalivaluutan muuntaminen oikeaksi valuutaksi realisoi virtuaalivaluutan arvonmuutoksen verotuksen. Henkilöllä on kaupan jälkeen omistuksessaan vielä 1 000 bitcoinia, joiden saantohetken arvo on 12 000 euroa. Sillä ei ole merkitystä, jättäkö verovelvollinen varat välittäjän haltuun silloin, kun verovelvollisella on mahdollisuus disponoida tuloa. Enempä en pysty tätä asiaa ennustamaan. Päinvastoin kuin perinteisissä maksuvälineissä, bitcoinin arvoa eivät märittele eri maiden keskuspankit, vaan valuutan arvo märäytyy kysynnän ja tarjonnan perusteella.

Virtuaalivaluuttojen tuloverotus - Verohallinto
Verohallinnon ohje Bitcoinin verotuksesta Tax Fenix
Virtuaalivaluuttojen verotus - Verohallinnon uusi
Bitcoin ja verotus Bitcoin-portaali
Opas: kryptovaluuttojen verotus