digitaalinen lompakko bitcoin-rahaa

tai tabletteissa. Lisäksi jos teillä on parempi arvio lukemista niin mielellä otamme tiedon vastaan. Hyväksy ja viimeistele ostoksesi tässä olikin jo kaikki! Sana "lompakko" kuvailee edellä esitetyin tavoin kysymyksessä olevien palvelujen kohdetta. Mitkä kaikki luottokortit ovat Masterpass -yhteensopivia?

Wrigley, C-191/01, EU:C:2003:579, 31 ja 32 kohta). Jos haluat käyttä lompakkoa langattomassa palvelussa, avaa lompakko selaimessa.". Elisa on vaatinut, että CardPlus Oy velvoitetaan korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut.712,50 eurolla korkoineen.

Markkinaoikeus toteaa lisäksi, että siitä huolimatta, että sanaa "lompakko" sanotussa merkityksessän usein käytetän digitaalisuuteen tai elektronisuuteen viittaavan lisämäreen yhteydessä, voidaan sitä kuitenkin käyttä ja sillä siten on sanotunlaisia mobiilisovelluksia kuvaileva merkitys myös ilman martti malmin bitcoin niitä käytettynä. Esitetystä näytöstä käy edelleen ilmi, että sanaa "lompakko" on lisämäreeseen, kuten esimerkiksi "sähköinen "digitaalinen" tai "elektroninen" yhdistettynä, mutta myös sellaisenaan jo 2000-luvun alkupuolelta lukien käytetty maksamiseen tai kaupankäyntiin liittyviin tietokone- tai mobiilisovelluksiin viitattaessa. Sen käyttömahdollisuudet, mistä hankkia sitä, missä maksaa sillä jne. CardPlus Oy:n markkinointi, jossa se viittaa sanalla "lompakko" fyysiseen lompakkoesineeseen ei merkitse tavaramerkin lompakko kattamia tavaroita tai palveluja kuvailevaa käyttöä. Tältä osin on esitetty muun ohella ote Sanastokeskus TSK ry:n Pankki- ja rahoitussanastosta (18.6.2004 jossa sähköisen lompakon on todettu tarkoittavan muun ohella rahakorttia, mutta myös laajempia käsitteitä. Sanalla "lompakko" on perinteisesti ymmärretty ja edelleen ymmärretän tarkoitettavan ensisijaisesti fyysistä esinettä, jota käytetän muun ohella rahan ja maksukorttien, mutta myös muun ohella erilaisten jäsen- ja kanta-asiakaskorttien sekä etukuponkien säilyttämiseen. Tavaramerkin erottamiskykyä arvioidaan kussakin yksittäistapauksessa suhteessa rekisteröinnin kattamiin tavaroihin tai palveluihin. Patentti- ja rekisterihallituksen ennakkotutkimusasiakirja koskien tavaramerkkiä lompakko. Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) välipätös.4.2015. Kun selaat verkkosivuja, voit helposti noutaa lompakkoon tallennettuja tietoja tietokenttien automaattista täyttämistä varten esimerkiksi tehdessäsi ostoksia" ja "Voit lisätä lompakkoon sisältöä ja muokata sitä Lompakko-valikossa. Ote CardPlus Oy:n internetsivuilta (lompakko mobiilikorttisovellus).